Eşya Hukuku - Çelik & Erdem Hukuk Grubu

Eşya Hukuku


2000 yılında Avukat Şevket Çelik tarafından Çelik Hukuk Grubu adlı altında kurulan Çelik & Erdem Hukuk Grubu, kuruluşundan bu yana sunmakta olduğu avukatlık hizmetinde, doğruluk ve dürüstlük esasıyla müvekkil memnuniyetine önem vererek uzman faaliyetlerini sürdürmektedir.

Eşya hukuku Türk Medeni Kanunu’nun dördüncü kitabında, mülkiyet ve sınırlı ayni haklar olmak üzere iki kısım olarak 683. ila 1027. Maddelerinde düzenlenmiştir. Eşya, kişilerin üzerinde hakimiyet kurabildiği ekonomik değeri ve maddi varlığı olan maddelerdir. Eşya hukuku ise insanın nesneyle olan ilişkisinden kaynaklanan hakları inceleyen bir hukuk dalı olup insanların mülkiyet ilişkilerini düzenleme ve koruma ihtiyacından doğmuştur. Bu bağlamda eşya hukuku kapsamında zilyetlik, tapu sicili, mülkiyet, mülkiyet hakkının kazanılması, olağan ve olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı, kadastro uygulamaları, irtifak hakları, kat mülkiyeti, taşınır ve taşınmaz rehinleri, hapis hakkı, tapu iptal ve tescil uyuşmazlıkları karşımıza çıkmaktadır. Çelik & Erdem Hukuk Grubu, teknik bilgi gerektiren eşya hukukunda uzman ve deneyimli ekibi ile müvekkillerine etkin ve sonuç odaklı bir danışmanlık ve dava takip hizmeti vermektedir.

Eşya hukuku Türk Medeni Kanunu’nun dördüncü kitabında, mülkiyet ve sınırlı ayni haklar olmak üzere iki kısım olarak 683. ila 1027. Maddelerinde düzenlenmiştir. Eşya, kişilerin üzerinde hakimiyet kurabildiği ekonomik değeri ve maddi varlığı olan maddelerdir. Eşya hukuku ise insanın nesneyle olan ilişkisinden kaynaklanan hakları inceleyen bir hukuk dalı olup insanların mülkiyet ilişkilerini düzenleme ve koruma ihtiyacından doğmuştur. Bu bağlamda eşya hukuku kapsamında zilyetlik, tapu sicili, mülkiyet, mülkiyet hakkının kazanılması, olağan ve olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı, kadastro uygulamaları, irtifak hakları, kat mülkiyeti, taşınır ve taşınmaz rehinleri, hapis hakkı, tapu iptal ve tescil uyuşmazlıkları karşımıza çıkmaktadır. Çelik & Erdem Hukuk Grubu, teknik bilgi gerektiren eşya hukukunda uzman ve deneyimli ekibi ile müvekkillerine etkin ve sonuç odaklı bir danışmanlık ve dava takip hizmeti vermektedir.